رسانه دیجیتال چیست؟

رسانه های دیجیتال (نظیر مطبوعات به عنوان مخالف) معمولا رسانه های الکترونیک اشاره به این کار در زمینه رعایت موازین اخلاقی است. امروز, در اصل انگلیسی وکمپیوتر است بر اساس رقم‌ دودویی‌ نظام است. در این صورت دیجیتال در اشاره ای به این کشور جدا از "صفر" و "1" اطلاعات برای نمایش خودسرانه. ماشینهای کمپیوتر نیز وجود دارد که (معمولا) تفسیر داده‌ رقمی‌ دودویی‌ اطلاعات و به این ترتیب از اطلاعات دیجیتال گردآورد; طبقه ماشینهای رسیدگی شود. رسانه های دیجیتال

; ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٧/۱٤